Jong Talent

Naast het organiseren van een kwalitatief hoogwaardig kamermuziekfestival is onze tweede, en niet minder belangrijke, ambitie de talentontwikkeling van jonge musici. Dit krijgt uitdrukking in de masterclasses tijdens het zomerfestival, het Rising Stars concert waar jong talent een podium krijgt, residency van een jong Nederlands strijkkwartet en de maatschappelijk geëngageerde educatiemethode Musethica.  

Masterclasses

Tijdens het festival organiseren we twee weken lang dagelijks masterclasses. Getalenteerde studenten (hoofdvakstudenten of net afgestudeerden) krijgen les van professionele musici, die zelf ook optreden. In de tweede week van het festival gaan de studenten op tournee, waardoor ze podiumervaring opdoen. We kiezen er bewust voor om geen concours te organiseren, zodat de studenten zich kunnen concentreren op hun muzikale ontwikkeling, zonder competitieve sfeer. Ons verdiepende talentontwikkelingsprogramma geniet inmiddels internationale bekendheid. In de afgelopen 30 jaar kwamen meer dan 750 deelnemers uit meer dan 25 landen naar Zeist en zijn tientallen internationaal bekende musici als gastdocent aangetrokken. 

Quartet in residence

Young String Zeist Kwartet

Sinds 2010 is aan de Zeister Muziekdagen een strijkkwartet in residence verbonden: een jong, Nederlands strijkkwartet dat door artistiek leider Alexander Pavlovsky wordt geselecteerd en een aantal jaren intensief door hem wordt gecoacht. Bij zijn selectie hecht Pavlovsky niet alleen waarde aan het technisch niveau, maar meer nog aan de potentie en mentale ontvankelijkheid voor verdere ontwikkeling. In 2019 heeft Pavlovsky besloten het Viride Kwartet te laten deelnemen aan een van de internationale projecten van Musethica. De Zeister Muziekdagen is de Nederlandse internationale partner van deze organisatie. Het Viride Kwartet wordt in 2024 opgevolgd door het ADAM Quartet. 

Rising Stars

Verder bieden we het podium aan een nieuwe generatie met een zekere internationale naam. Dit doen we onder meer tijdens het Rising Stars concert. We geven invulling aan deze avond in samenwerking met partnerorganisaties zoals Musethica, het Kersjes Fonds, het Nederlands Vioolconcours en de Cello Biënnale.

Musethica

De innovatieve en internationale methode Musethica vormt een extra verdieping in het talentontwikkelingsprogramma. Deze muzikale educatiemethode werd in 2019 via de Zeister Muziekdagen in Nederland geïntroduceerd, en sindsdien is de Zeister Muziekdagen internationale partner van Musethica. 

Musethica brengt klassieke muziek uit de concertzaal naar de maatschappij en in het bijzonder naar instellingen waar mensen verblijven die niet in staat zijn de concertzalen te bezoeken. Het heeft een bijzondere, zeer gewaardeerde sociale functie. 

Studenten ontwikkelen via deze methode een nieuw begrip van muziek en hun rol in de samenleving. Zo vertelde een student, “Ik realiseer me door Musethica dat het niet om mij gaat of om de muziek, maar om het publiek- wat de muziek hén brengt.” Vanwege het succes van deze nieuwe lesmethode, zullen wij deze methode de komende jaren blijven inzetten en uitbreiden.

Zeister Muziekdagen wordt gesteund door